ICAMA

Madelaine AgostiICAMA hälsoutvecklings koncept vänder sig till privat personer,
grupper och företag!

 Konceptet innefattar hela människan och dess miljö. Vi tittar på hur livet ser ut – fysisk, mental, social och andlig hälsa. Vi tittar även på hur de fysiska miljöerna ser ut för att på så vis främja hälsan utifrån Miljöpsykologi och Feng Shui . Detta arbetssätt sätter igång många processer och förändrar onekligen människors liv, företaget och arbetsplatsen!

Madelaine Agosti
Folkhälsopedagog och doktorand inom ämnet Folkhälsovetenskap med inriktning Balans i livet! Har en magister examen i hälsofrämjande arbete på arbetsplatsen och är en Certifierad Feng Shui konsult. Har en underbar familj bestående av två små barn och en man!